UR Dokumentu sagatavošana

Sagatavojam visu nepieciešamo dokumentu sagatavošanu, to iesniegšanai Uzņēmumu Reģistrā.
Pakalpojuma cena: 50€ +PVN

Piedāvājam arī citu izmaiņu veikšanai nepieciešamo dokumentu sagatavošanu.
Pakalpojuma cena atkarīga no veicamo izmaiņu veida un nepieciešamo dokumentu apjoma, sākot no 30€ +PVN.