Grāmatvedības pakalpojumi

Ikmēneša grāmatvedības pakalpojumu samaksa tiek noteikta, vadoties pēc Jūsu uzņēmuma iegrāmatojamo dokumentu skaita (izrakstītie un saņemtie rēķini, pirkumu čeki, banku operāciju skaits, iesniedzamās VID un statistikas atskaites, u.c.), kā arī darījumu sarežģītības pakāpes un darbinieku skaita uzņēmumā. Uzņēmuma apgrozījums grāmatvedības pakalpojuma cenu neietekmē.

Lai varētu gūt aptuvenu priekšstatu, cik liels varētu būt Jūsu uzņēmuma grāmatvedības pakalpojumu apmaksas apmērs, skatīt zemāk izveidoto tabulu.

Operāciju daudzums mēnesī EUR/mēnesī
0 līdz 30 50,00
31 līdz 60 80,00
61 līdz 75 100,00
76 līdz 100 130,00
101 līdz 125 160,00
126 līdz 150 190,00
151 līdz 175 220,00
176 līdz 200 250,00
virs 200 pēc vienošanās

Darbinieku darba uzskaite, algu aprēķina sagatavošana – 10 EUR mēnesī par katru darbinieku.

Cenā iekļauta atskaišu sagatavošana un iesniegšana VID,  grāmatvedības un finanšu konsultācijas uzņēmuma saimnieciskās darbības ietvaros.

Citi pakalpojumi par atsevišķu samaksu:

•   gada pārskata sastādīšana – mēneša maksas apmērā;

•   operatīvās Bilances sastādīšana 30,00 EUR;

•   Statistikas atskaites aizpildīšana – no 7,00 EUR;

Cenas norādītas EUR bez PVN.

Lai noteiktu precīzu Jūsu uzņēmuma grāmatvedības pakalpojumu cenu, lūdzu sazināties ar mums.