Finanšu pakalpojumi

Nodokļu konsultatīvie pakalpojumi:
Paredzamo darījumu nodokļu seku modelēšana un plānošana
Ikdienas nodokļu padomi
Darījumu noformēšana un uzskaite
Nodokļu audits
Nodokļu deklarācijas

Vadības un finanšu konsultācijas:
Finanšu, nodokļu un vadības procesu padziļināta izpēte
Mazo un vidējo uzņēmumu novērtēšana
Konsultācijas stratēģiskajā plānošanā maziem un vidējiem uzņēmumiem